Mercado cultural de Bogotá (Bogotá)

Definim al “Mercat Cultural de Bogotà” com l’espai on actuen oferta i demanda de la producció artística iberoamericana, el seu caràcter únic i irrepetible està determinat perquè conté un ardu i llarg procés de creació individual o col·lectiva, que és el més important valor afegit que existeix en qualsevol producte.

Un projecte d’exhibició comercial és una eina potent, versàtil, econòmica, de venda directa i relacions públiques molt contundent. El format emprat, la roda de negocis, constitueix part d’una estratègia de promoció d’un producte i el seu bon ús verifica la seva utilitat i efectivitat per al seguiment i permanència d’un projecte.