Xosluquenià (2014)

VIC: ESPAI ETC “XOSLUQUENIÀ”

L’espectacle teatral XOSLUQUENIA és una radiografia polaritzada en clau d’humor del nostre país. Al voltant d’ una taula, un narrador (Joan Capdevila) situa l’ acció flanquejat per dos personatges que exposats a 8 accions quotidianes, hi reaccionen en funció del seu substrat social i antropològic, des del seu parentiu familiar i també des de la seva diversitat lingüística. D’una banda, Josep Oriol Serradesanferm (Quim Vila) representa la primera punta de gràfica, la de la pressumpta catalanitat “pura”, i és l’exponent amb tots els tòpics del clixé del catalanet més estereotipat. De l’altra el Jesús Expósito (Pep Miràs) encarna la Catalunya de llengua materna castellana que reclama ja un lloc natural i plenament legítim dins l’espectre nacional del nostre país. Ambdós amb les seves reflexions, interaccions i diàlegs van desgranant un univers cultural comú que, des d’escenaris còmics i algun cop grotescos, vehiculen la mateixa riquesa/misèria amb dues llengües germanes, sense traumes, ni fractures, ni imposicions de cap tipus…  

EN GIRA